Kho Máy Cũ

 • 6 Plus_128Gb Gold – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí

  Liên hệ

 • 6 Plus_128Gb Gray – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí

  Liên hệ

 • 6 Plus_128Gb Silver – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe + Hộp máy

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 3 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí

  Liên hệ

 • 6 Plus_16Gb Gold – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí
  7,500,000 
 • 6 Plus_16Gb Gray – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí
  7,300,000 
 • 6 Plus_16Gb Silver – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí
  7,500,000 
 • 6 Plus_64Gb Gold – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí
  9,300,000 
 • 6 Plus_64Gb Gray – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí
  9,000,000 
 • 6 Plus_64Gb Silver – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 6 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí
  9,000,000 
 • 6_128Gb Gold – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe + Hộp máy

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 3 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí

  Liên hệ

 • 6_128Gb Gray – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe + Hộp máy

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 3 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí

  Liên hệ

 • 6_128Gb Silver – 99%

  0 trên 5
  • Máy cũ đã qua sử dụng – Đẹp 98% – 99%
  • Máy cũ được nhập khẩu từ Mỹ – Mã LL/A
  • Máy chưa qua sữa chữa mainboard
  • Máy không dính tài khoản iCloud hoặc relock
  • Phụ kiện đi kèm Sạc + Cáp + Tai nghe + Hộp máy

  BẢO HÀNH:

  • Bảo Hành 1 đổi 1 trong 15 ngày – lỗi do nhà sản xuất
  • Bảo Hành sửa chữa máy và thay thế linh kiện trong 3 tháng
  • Bảo Hành phụ kiện kèm máy (sạc + cáp + tai nghe) trong 30 ngày

  ƯU ĐÃI:

  • Tặng ngay dán Cường Lực và Ốp Lưng Silicon
  • Tặng ngay thẻ V.I.P Sildeal trị giá 990.000vnđ
  • Giảm ngay 50% khi mua linh – phụ kiện kèm theo
  • Hỗ trợ chạy chương trình, nâng cấp máy trọn đời máy
  • Cài đặt tài khoản ID Apple và iCloud miễn phí

  Liên hệ